tisdag 29 januari 2013

Stadsbyggnadsåret 2012


Då var det 2013 och den första månaden börjar lida mot sitt slut och med föregående år i backspegeln ser Stadsbyggnadsåret 2012 ut att bli en av de intressantaste på många, många år. Byggkranarna har ploppat upp och tagits ner, synligt i varje väderstreck.

Några guldkorn:

Västerås har fått en antagen Översiktsplan 2026 med mycket fokus på funktionsblandad stadsutveckling där staden satsar på att öka befolkningen till 200 000 invånare år 2050 samt att cykel ska premieras före bilar i infrastrukturen.

Östra Hamntornet – Västerås högsta bostadshus på 18 våningar stod klart i Oktober och avslutade byggnationerna i Östra Hamnen. Ser väldigt ståtligt ut från vissa vinklar, något som kanske skulle väga upp avsaknaden av verksamheter i bottenvåningen, kanske inte, förmodligen inte.

Översiktsplanen för Stationsområdet 3B. En tät, funktionsblandad stadsdel i kvartersutformning samt en ny Centralstation med passager under spåren.  Tveklöst det viktigaste stadsbyggnadsprojektet i modern tid i Västerås.


Mimers Kvarteret Råseglet på Öster Mälarstrand under full produktion.  Kvartersform, clean arkitektur och tre verksamhetslokaler  i bottenvåning–  varför fortsätter man inte på den inslagna vägen utan slår sig för bröstet för ett par punkthus på Vetterstorp och Viksäng sedan? Då framstår ju PEABs satsning på hyresrätter i Västerås – Stagseglet på Öster Mälarstrand, Sälgen på Malmaberg, Isolatorn på Gideonsberg samt ett kvarter på Lillhamra som näst intill heroiskt. Fortsätt bygg stadskvarter istället när man väl satt en bra standard med Råseglet.

Gå-City har slutförts, blev väldigt bra med breddade trottoarer och en bargata på Smedjegatan. Sigmatorget blev väl ingen hit direkt, hoppas på bättre utveckling där när Sigma upphör att vara galleria för att ha butikerna mot gatorna och torgen istället. En trend som förhoppningsvis håller i sig bland fastighetsägarna i City.

Om man summerar 2012 så var det ett  mycket bra år för byggandet, bostadsproduktionen och befolkningstillväxten som innebär ett förbättrat utbud . Som vanligt är urbaniteten och arkitekturen i bakvattnet , slentrianmässigt gestaltad.  Devisen är kvantitet före kvalitet och inte både kvalitet och kvantitet.

Vad har då 2013 att erbjuda stadsbyggnadsmässigt?
Kv. Skalden är antagen och bör vinna laga kraft vilken dag som helst. En, trots sina mindre brister, bra urban inramning av Norra Ringvägen. Förhoppningsvis kickar byggnationen igång under året.

Förhoppningsvis går detaljplanen för Kv. Kungsljuset dvs Gideonsbergsskolan ut på samråd direkt nu under början av året där Tovatt Arkitekter är involverade.

Enligt Sverige Bygger börjar sista etappen på Östermalm nu i Januari och byggnationen hoppar över andra sidan gatan till Mimerområdet och sluter Mimerkvarteret mot Östra Ringvägen under hösten.  Östermalms sista etapp verkar inte lika lättsåld som tidigare etapper, är det förhoppningsvis så att folket har tröttnat på trista JM-limpor i putsad vit nyfunkis och kräver annat? Hoppas alltså på mycket tegel när Mimerkvarteret påbörjas, mycket tegel som Archus Arkitekter skissade upp för många år sedan.

                  
 Kopparlunden ska få en stadsutvecklingsplan som ligger till grund för ett senare planprogram . Kjellander & Sjöberg är med och utvecklar och det bådar ju bara gott när gräddan av arkitektkåren ska forma förutsättningarna för en framtida urban stadsdel med högt kulturvärde och strategiskt viktig för stadens ekonomiska, sociala och kulturella kapital.

Kv Förstäven, Öster Mälarstrand. PEAB uppför ett 16-våningshus vid Lasse Färnlöfs torg. Byggstart senare under 2013, beroende på marknaden givetvis. För övrigt -  MUABs ”skojbild” över Öster Mälarstrand är ju bara för oseriös, stor pajasvarning på den. Sänker ju kredibiliteten på hela Stadsbyggnadsprojektet. Ska man hyra in Lasse Kronér vid invigningen av Lasse Färnlöfs Plats också?

Imperia Invest vill bygga 15-18 våningars bostadshus på Ängsgärdet med start till hösten, förutsatt att detaljplanen ändras och även medger bostäder i den.  Det kan förhoppningsvis sätta press på Västerås Stad, Landstinget och VL att börja avveckla bussgaraget och således låta SBK sätta igång med att börja strukturera fram en Översiktsplan för den kommande stadsdelen Kungsängen-Ängsgärdet

Kokpunkten byggs vidare och står egentligen klart 2014.

Kristiansborg/Kristiansborgsbadet. Moderaterna ska , trots alla hjärnsläpp, lögner och felaktigheter  under samrådet för Stationsområdet, däremot  ha lite cred för att de drivit på frågan om att utveckla området kring Kristiansborgsbadet som förhoppningsvis även går ut som en detaljplan under 2013.

2013 är även året då Västerås ska kamma hem priset som årets Stadskärna, vilket är en lovvärd ambition av Västerås Citysamverkan och Västerås Stad. En rad förändringar har genomförts, strålande som mindre lyckade, men det finns efter detta år mycket kvar att göra – nämligen att ånyo bygga stad innanför Cityringen.  Riktiga stadsmiljöer – lika bestående som föränderlig, lika planerad som oplanerad, lika larmande som andaktsfull.  

Sist, men inte minst – arkitekturen under 2012. Kan ju lugnt säga att det var ett år som vilket år som helst. Arkitektur och krav på bra arkitektur har inte varit särskilt hett. Sent ska syndaren vakna, men man kan ju bara hoppas att förtroendevalda och tjänstemän vill och börjar lägga ut lockbeten för de byggherrar, bostadsutvecklare och arkitekter som faktiskt har ambitionerna och genomförandekapaciteten att faktiskt skapa hållbara och urbana stadsrum med tilltalande och innovativ arkitektur.  

En Västeråsbyggnad har aldrig vunnit Kasper Sahlinpriset, så det går alldeles utmärkt att åtminstone vara i närheten fortsättningsvis. Det kanske inte var prestige förr om åren, men det är det idag. Översiktsplanen för Stationsområdet borde nomineras till 2014 års Planpris, om nu inte Moderaterna hinner sabotera hälften.

Kan således man locka hit byggherrarna Wallenstam och Oscar Properties? Eller åtminstone få Imperia Invest, Mimer och Arvid Svensson Fastigheter samt de lokala byggjättarna att affärsutveckla projekt med god arkitektur. Kan man således locka hit Utopia Arkitekter, Kanozi, Semrén och Månsson samt Kjellander & Sjöberg Arkitekter ?

Flera frågor, få svar. Arkitekttävlingar, en arkitekturpolicy från Västerås Stads tjänstemän och förtroendevalda och en debatt som inte enbart handlar solceller, parkeringsplatser och cykelhjälmar borde allmängiltigt duga som svar. Då kan man ha projekt som gynnar stadens offentliga rum och medborgare, en slags urban utilitarism, så mycket stad och arkitektur som möjligt per invånare.

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com