tisdag 17 december 2013

Stadens triumf


Denna blogg har gått på sparlåga på sistone( om den nu inte alltid gjort det ), men kanske mest på grund av att det har varit få intressanta planer ute på samråd att ta ställning till under året.
Om detta beror på att planberedskapen är så pass god så säger jag att det är ovisst . Det kan mycket väl vara så att vägar likt Västerleden prioriterats före bostäder i detaljplanläggningen, men oavsett så behövs fortfarande en solid planbuffert för centrala lägen.

Nåväl, nu är det vinter. Sommaren och hösten har passerat och spadar ska sättas i marken och förhoppningsvis nya detaljplaner ut på samråd innan och strax efter årsskiftet. Under tiden finns utrymme för fritt raljerande gällande annat.

Sommaren inleddes med att Västerås vann priset för årets stadskärna. Det var onekligen pinsamt att många Västeråsare inte kunde glädja sig över att Västerås kammade hem priset som årets stadskärna 2013. Det gnälldes, grinades och klagades - jag bodde inte i Örebro senast jag kollade i alla fall. Hade man haft koll på kriterierna redan från början kanske det förhoppningsvis låtit annorlunda. Något måste man ha gjort rätt åtminstone. Det har bara varit för mycket gnäll på folk i staden på sistone. Det var helt enkelt bättre att sitta och grina i bilköer till Erikslund och fylla två kundvagnar med skräp än att betala några få kronor i parkeringsavgifter innanför Cityringen.
Trots att det finns kopiöst mycket arbete att fullfölja i City i decennier framöver var det ett litet steg på vägen. Det har jobbats flitigt i flera år så Citysamverkan samt ledningsgruppen från Västerås Stad bör ha fått den cred dem förtjänade. Att få väldigt svåra förutsättningar till något attraktivt är en bedrift. Är det inte bedrift vet jag inte vad det är givet tävlingens kriterier. Med det sagt, ska detta bara vara början och det ska mycket till innan man kan klappa sig för bröstet i det större sammanhanget. En kommuniké till Västeråsarna hur var och en kan bidra till stadslivet är en bra start. Det är en viktig fråga precis för var och en att fundera över.

Det är inte bara vad staden kan erbjuda dig, utan även av vad du kan erbjuda staden.
En ännu spontanare fråga är varför det Kommunala Bostadsstrategiska Programmet KBP inte uppdateras varje år nuförtiden. Det behövs som redan nämnt en solid planberedskap i centrala lägen, det behövs arkitekturprogram för bättre gestaltning och det måste förmedlas tro, hopp och urbanitet från politiker.

Västerås politiker, tjänstemän och praktiserande arkitekter ska således alltså ha svart bälte i stadsbyggnad och urban design.
Verkligheten säger också fler tomma butikslokaler och oroade handlare. Klarar man inte att erbjuda efterfrågan är ju givetvis detta ganska givet. HUI kom nyligen ut med en rapport att Västerås Cityhandel står sig starkt mot Erikslund som å sin sida också visar starka siffror. Att Västerås etablerat sig som en knivskarp handelsstad är positivt, men tänk om all handel kunde ha konglomerats i en central stadsmassa istället, där kunde man snackat urbana synergieffekter så det heter duga. Nyligen kom ett förslag om att bygga bostäder ute på Erikslund i syfte att förhindra att externhandeln därute blåses upp till löjliga proportioner. Det är ju i och för sig proaktivt . Det viktigaste för stunden är dock att planera för mer stadsbebyggelse i form av fler bostäder i centralt läge med funktionsblandade och gärna nischade verksamheter innanför Cityringen samt Stationsområdet och Kopparlunden utvecklas till urbana stadsdelar och kopplas samman med gemensamma gatunät med den centrala staden. Det och att det politiska vurmandet för luftslottet Erikslund avtar och upphör. Det borde vara väldigt uppfattat från och med nu.

Vill du ha en levande stad?
Framför allt, sluta gnäll och kom med konstruktiva förslag istället om inget hindrar dig.

Gå på samrådsmöten, skicka in yttranden och synpunkter på olika planer, shoppa i City och inte på Erikslund, använd bilen sparsamt, rör dig ute på stan och stöd dina lokala handlare så gott det går. Till dess, håll käften.

Det är inte bland köplador på Erikslund idéer kommer födas, kultur kommer skapas och mötas. Detta kommer ske i närhetens magi, bland verklighetens folk i staden, precis som tusen år tillbaka.


torsdag 4 april 2013

Tävling - vinn en bok!

Frågan lyder: Vilken av dessa följande mellanstora svenska kommuner behöver en arkitekturpolicy?


Skicka svaret med en kort motivering till chiefrockablog@hotmail.com.

Vinnaren får Ola Anderssons ”Vykort från Utopia” hemskickad. Felaktiga svar premieras med en gångmarsch till Säffle.

                                               Utopia Arkitekter - Uppsala
                                             Nyréns Arkitekter - Linköping
                                              Sweco Architects - Västerås

                                          Arkitektur + Development - Norrköping
                                             White Arkitekter - Örebro
                                           Kjellander + Sjöberg - Helsingborg

tisdag 29 januari 2013

Stadsbyggnadsåret 2012


Då var det 2013 och den första månaden börjar lida mot sitt slut och med föregående år i backspegeln ser Stadsbyggnadsåret 2012 ut att bli en av de intressantaste på många, många år. Byggkranarna har ploppat upp och tagits ner, synligt i varje väderstreck.

Några guldkorn:

Västerås har fått en antagen Översiktsplan 2026 med mycket fokus på funktionsblandad stadsutveckling där staden satsar på att öka befolkningen till 200 000 invånare år 2050 samt att cykel ska premieras före bilar i infrastrukturen.

Östra Hamntornet – Västerås högsta bostadshus på 18 våningar stod klart i Oktober och avslutade byggnationerna i Östra Hamnen. Ser väldigt ståtligt ut från vissa vinklar, något som kanske skulle väga upp avsaknaden av verksamheter i bottenvåningen, kanske inte, förmodligen inte.

Översiktsplanen för Stationsområdet 3B. En tät, funktionsblandad stadsdel i kvartersutformning samt en ny Centralstation med passager under spåren.  Tveklöst det viktigaste stadsbyggnadsprojektet i modern tid i Västerås.


Mimers Kvarteret Råseglet på Öster Mälarstrand under full produktion.  Kvartersform, clean arkitektur och tre verksamhetslokaler  i bottenvåning–  varför fortsätter man inte på den inslagna vägen utan slår sig för bröstet för ett par punkthus på Vetterstorp och Viksäng sedan? Då framstår ju PEABs satsning på hyresrätter i Västerås – Stagseglet på Öster Mälarstrand, Sälgen på Malmaberg, Isolatorn på Gideonsberg samt ett kvarter på Lillhamra som näst intill heroiskt. Fortsätt bygg stadskvarter istället när man väl satt en bra standard med Råseglet.

Gå-City har slutförts, blev väldigt bra med breddade trottoarer och en bargata på Smedjegatan. Sigmatorget blev väl ingen hit direkt, hoppas på bättre utveckling där när Sigma upphör att vara galleria för att ha butikerna mot gatorna och torgen istället. En trend som förhoppningsvis håller i sig bland fastighetsägarna i City.

Om man summerar 2012 så var det ett  mycket bra år för byggandet, bostadsproduktionen och befolkningstillväxten som innebär ett förbättrat utbud . Som vanligt är urbaniteten och arkitekturen i bakvattnet , slentrianmässigt gestaltad.  Devisen är kvantitet före kvalitet och inte både kvalitet och kvantitet.

Vad har då 2013 att erbjuda stadsbyggnadsmässigt?
Kv. Skalden är antagen och bör vinna laga kraft vilken dag som helst. En, trots sina mindre brister, bra urban inramning av Norra Ringvägen. Förhoppningsvis kickar byggnationen igång under året.

Förhoppningsvis går detaljplanen för Kv. Kungsljuset dvs Gideonsbergsskolan ut på samråd direkt nu under början av året där Tovatt Arkitekter är involverade.

Enligt Sverige Bygger börjar sista etappen på Östermalm nu i Januari och byggnationen hoppar över andra sidan gatan till Mimerområdet och sluter Mimerkvarteret mot Östra Ringvägen under hösten.  Östermalms sista etapp verkar inte lika lättsåld som tidigare etapper, är det förhoppningsvis så att folket har tröttnat på trista JM-limpor i putsad vit nyfunkis och kräver annat? Hoppas alltså på mycket tegel när Mimerkvarteret påbörjas, mycket tegel som Archus Arkitekter skissade upp för många år sedan.

                  
 Kopparlunden ska få en stadsutvecklingsplan som ligger till grund för ett senare planprogram . Kjellander & Sjöberg är med och utvecklar och det bådar ju bara gott när gräddan av arkitektkåren ska forma förutsättningarna för en framtida urban stadsdel med högt kulturvärde och strategiskt viktig för stadens ekonomiska, sociala och kulturella kapital.

Kv Förstäven, Öster Mälarstrand. PEAB uppför ett 16-våningshus vid Lasse Färnlöfs torg. Byggstart senare under 2013, beroende på marknaden givetvis. För övrigt -  MUABs ”skojbild” över Öster Mälarstrand är ju bara för oseriös, stor pajasvarning på den. Sänker ju kredibiliteten på hela Stadsbyggnadsprojektet. Ska man hyra in Lasse Kronér vid invigningen av Lasse Färnlöfs Plats också?

Imperia Invest vill bygga 15-18 våningars bostadshus på Ängsgärdet med start till hösten, förutsatt att detaljplanen ändras och även medger bostäder i den.  Det kan förhoppningsvis sätta press på Västerås Stad, Landstinget och VL att börja avveckla bussgaraget och således låta SBK sätta igång med att börja strukturera fram en Översiktsplan för den kommande stadsdelen Kungsängen-Ängsgärdet

Kokpunkten byggs vidare och står egentligen klart 2014.

Kristiansborg/Kristiansborgsbadet. Moderaterna ska , trots alla hjärnsläpp, lögner och felaktigheter  under samrådet för Stationsområdet, däremot  ha lite cred för att de drivit på frågan om att utveckla området kring Kristiansborgsbadet som förhoppningsvis även går ut som en detaljplan under 2013.

2013 är även året då Västerås ska kamma hem priset som årets Stadskärna, vilket är en lovvärd ambition av Västerås Citysamverkan och Västerås Stad. En rad förändringar har genomförts, strålande som mindre lyckade, men det finns efter detta år mycket kvar att göra – nämligen att ånyo bygga stad innanför Cityringen.  Riktiga stadsmiljöer – lika bestående som föränderlig, lika planerad som oplanerad, lika larmande som andaktsfull.  

Sist, men inte minst – arkitekturen under 2012. Kan ju lugnt säga att det var ett år som vilket år som helst. Arkitektur och krav på bra arkitektur har inte varit särskilt hett. Sent ska syndaren vakna, men man kan ju bara hoppas att förtroendevalda och tjänstemän vill och börjar lägga ut lockbeten för de byggherrar, bostadsutvecklare och arkitekter som faktiskt har ambitionerna och genomförandekapaciteten att faktiskt skapa hållbara och urbana stadsrum med tilltalande och innovativ arkitektur.  

En Västeråsbyggnad har aldrig vunnit Kasper Sahlinpriset, så det går alldeles utmärkt att åtminstone vara i närheten fortsättningsvis. Det kanske inte var prestige förr om åren, men det är det idag. Översiktsplanen för Stationsområdet borde nomineras till 2014 års Planpris, om nu inte Moderaterna hinner sabotera hälften.

Kan således man locka hit byggherrarna Wallenstam och Oscar Properties? Eller åtminstone få Imperia Invest, Mimer och Arvid Svensson Fastigheter samt de lokala byggjättarna att affärsutveckla projekt med god arkitektur. Kan man således locka hit Utopia Arkitekter, Kanozi, Semrén och Månsson samt Kjellander & Sjöberg Arkitekter ?

Flera frågor, få svar. Arkitekttävlingar, en arkitekturpolicy från Västerås Stads tjänstemän och förtroendevalda och en debatt som inte enbart handlar solceller, parkeringsplatser och cykelhjälmar borde allmängiltigt duga som svar. Då kan man ha projekt som gynnar stadens offentliga rum och medborgare, en slags urban utilitarism, så mycket stad och arkitektur som möjligt per invånare.

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com